Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

nguồn chia sẻ undo sculpting jdpaint

Undo sculpting nhiều lần trong jdpaint

February 28, 2015 |

Nếu bị lỗi:

Dùng bản 5.20 và xuất các vector từ autocad sang để dựng 3d vì em quen vẽ 2d trên autocad hơn.Nhưng em không thể undo sculpting (số 1 trong menu easer) vi lệnh này bị mờ không … Read More

undo sculpting nhiều lần trong jdpaint

July 18, 2013 |

Nếu bị lỗi:

Dùng bản 5.20 và xuất các vector từ autocad sang để dựng 3d vì em quen vẽ 2d trên autocad hơn.Nhưng em không thể undo sculpting (số 1 trong menu easer) vi lệnh này bị mờ không … Read More